11 תשובות
כן
כן
אכן
Po:
כן לצערנו
לצערי כן
לצערי, כן.
כן ):
אם את הולכת