2 תשובות
בקישור השאלה יש מספר
שואל השאלה:
לא הבנתי