4 תשובות
כן.
לא!
הערך המוחלט הופך אותו לחיובי אם הוא לא
ערך מוחלט זה שתי אופציות או שלילי או חיובי