4 תשובות
מחירה של המיטה הוא גבוה מאוד
מחירה של המיטה הוא גבוה מאוד
מחירה של המיטה הוא גבוהה מאוד
מחירה של המיטה הוא גבוה מאוד
באותו הנושא: