תשובה אחת
יש לי ולא ניסיתי עדיין (מחכה לקיץ) אבל לא שמעתי שהם מזיקים לגוף, פשוט להשתזף בכללי יכול להזיק, צריך להשתזף בשעות הנכונות.