8 תשובות
"מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורין יכולין לעמוד בו"
מן הסתם כן אבל לכל אחד יש את החיבור שלו לקדוש ברוך הוא בין אם הוא דתי לבין אם הוא לא דתי
אין לי יותר מדי קשר לדת אבל מניחה שכל מי שמאמין במשהו מתוך בחירה כנה כשלפני זה הוא היה במקום הפוך או שונה זה כנראה מסיבות עוצמתיות הרבה יותר מלהיוולד פשוט לתוך זה, זה נובע יותר ממניעים ופחות מהרגלים אז כמובן שזה משמעותי יותר..
אני לא חושבת.
זה יותר תלוי בבן אדם, יש כאלה מאמינים גדולים מאוד שלא חוזרים בתשובה. זה לא הופך את הקשר שלהם עם אלוקים לזניח יותר.
הרמב"ם פסק את זה להלכה: "אל ידמה בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים, מפני העוונות והחטאות שעשה. אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא, וכאילו לא חטא מעולם; ולא עוד אלא ששכרו הרבה, שהרי טעם טעם החטא ופירש ממנו וכבש יצרו. אמרו חכמים, מקום שבעלי תשובה עומדין בו, אין צדיקים גמורין יכולין לעמוד בו: כלומר מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם, מפני שהן כובשין יצרם יתר מהן" (הלכות תשובה, פרק ז, הלכה ד).
טוב בסדר. אני רואה חרידים רוצחים ברחובות, הורגים את הבנות שלהן כי הן הולכות עם מכנסיים.
ואני רואה גם המון דתיים שעוברים על המון מעשרת הדברות (מכירה באופן אישי)
אז אני מאמינה שאדם קרוב לאלוקים בהשוואה לעצמו, לאמונה שלו, לחטאים שלו, לדברים שעבר בחיים.