2 תשובות
שם העבודה שם המגיש
כיתה שם המורה ותאריך
שואל השאלה:
כאילו לכתוב כהה
שם המגיש:
הכיתה: בית ספר:
.
.
אנונימית