13 תשובות
אפריל מאי
אוקטובר.
פברואר
ינואר בגלל היום הולדת או אוקטובר
דצמבר ינואר
יולי
כל החודשים של החורף
נובמבר
אוקטובר/דצמבר.
דצמבר/ נובמבר