2 תשובות
אם הוא אמר לך את הדברים האלו, מה נראה לך שיש סיכוי או אין סיכוי?
לדעתי הסיבה שנפרדתם היא שטחית ורדודה, בקשר לסיכויים נראלי שלא
באותו הנושא: