8 תשובות
הזאתי שזרקה אותך
וואלה זה גם מה שאני שאלתי שראיתי אותך יא חייזר


חחח אני גרועה
לא יודעת אם זו קטילה
אבל שאומרים לי את זה אני עונה אלוהים.
זאת שנבהלה שראתה אותך
כל מה שהיית חולם להיות
מי אתה
"לא אתה, זה בטוח!"
קטילה נדירה
אנונימית
אתה מהעתיד