3 תשובות
יכולה לנסות
איזה שיר? אולי למדתי את השיר...
אני טובה בספרות