20 תשובות
בשירותים?
לא ניתן.
אין חמץ בבית חרדי/דתי מכיוון שעשו בערת חמץ
עם הפה
לא אוכלים בכלל תכבד אותם
לא אוכלים חמץ. תכבד.
לא אוכלים
לא אוכלים.
מכבד זיין.
פארוועס?
לדעתי פשוט לא לאכול. זה לא מכבד. פשוט לצאת החוצה ולאכול.
לא אוכלים. אם תעשה את זה אתה לא רק חוטא בעצמך, אלא מחטיא גם את כל הנמצאים בבית. יש איסור על הימצאות חמץ גמור בבית בפסח.
תאכל. הם צריכים לכבד אותך כמו שאתה אותם
תאכל בחוץ. מה אתה חייב לעשות דווקא למשפחה שלך.
ממש לא לאכול
הם לא צריכים לסבול לא רק אסור לאכול חמץ אסור שיהיה בבית ככה שאם אתה כל כך רוצה לעשות את זה תעשה בחוץ לא בבית
אל תעשה את זה זה לא מכבד
יש מלא מאכלים סבבה בפסח תנסה
כן כל כך קשה להתאפק שבוע תשלוט בעצמך
יש מלא אוכל בפסח לך לקנות אפילו
לא אוכלים, יש מלא דברים אחרים לאכול. אל תהרוס לכולם את הכשרות של הבית
אל תאכל אתה תהרוס לכל המשפחה שלך
לא אוכלים.
אתה יכול לצאת מהבית ולאכול במסעדה לבד..
מקווה שעזרתי ;)
לא לאכול
מה קשה לכבד?!
למה שתעשה את זה..?
למה להחטיא את האחרים? אם אתה חוטא תחטוא לבד אבל אל תחטיא אחרים..
כמובן שאסור לאכול חמץ בפסח אבל אם אתה אוכל חמץ תאכל לבד מבלי להחטיא אחרים
לא לאכול..? נראה לי..?