4 תשובות
בכל חנות תכשיטים
כל מקום
כל חנות תכשיטים
כמעט בכל חנות תכשיטים