2 תשובות
תוכל לנסות את האתר הנ"ל, אם כי הוא לא תמיד מוצא את התשובה ולא תמיד מעודכן
1. מקישים המספר בגוגל - אולי רואים אזכור של המספר בכל מיני אתרים ואז תוכל לקשר מספר לשם.

2. פונים לחוקר פרטי, אולי ממנו תבוא הישועה.

3. פונים לבית משפט ומבקשים (אם יש עילה) כי ייתן צו לחברת הטלפון לספק לך פרטים על מספר הטלפון.