תשובה אחת
זה דרך כל מני תכנותים של html.. צריך ללמוד את זה..