2 תשובות
כן, אם אני מנסה להסכל אני יכול לראות.
רגע, מה?