תשובה אחת
בקשי מחברה מטען או שתקני חדש
באותו הנושא: