3 תשובות
לא בהכרח
יכול להיות הוא לא יודע מה להגיב, עסוק את לא יכולה לדעת.
אולי ואולי הוא פשוט לא רוצה לענות.