תשובה אחת
כרית עם תמונה שלכם!
תיבת אוצר כזאת שבפנים יש מטבעות שוקולד ורשום: "אתה האוצר שלי!"