7 תשובות
לא.
יכולים לראות שאת מחוברת ולא עונה.
לא, אבל רואים אם את מחוברת.
לא.
לא, אבל הם יכולים לראות אם את מחוברת או לא