2 תשובות
השאלה לא מובנת !
אם הבנתי נכון: אחרי השימוש החולצה התרחבה? כביסה וייבוד במכונה אמורים להחזיר את המצב לקדמותו
ד״ר ענת פלדמן מומחית סטיפס