6 תשובות
מחושים, מקשים, פשפשים, מקוששים.
מחפשים
נשים, אנשים
נרגשים,
נשים
קשים
שישים
מגרשים
קשישים
גמישים
חמישים
מיובשים
יבשים
כבושים
מרוגשים

מרשים
מנשים (החייאה)
מגשים (הגשמה/מגש) #2in1
מגששים

(שׂ או שׁ?)
אנונימית