2 תשובות
אולי שאלת משהו אישי..
ומי שמשנה אלו הנאמנים
HOH
כן ולא יכול גם להיות מופנה לדעתם האישית של המשתמשים. לאו דווקא שאלה עובדתית.
ומכאן שהתייעצות.


מאחר וזו שאלה הפונה אל כל משתמש בנפרד לדעתו האישית זאת התייעצות ולא שאלה עובדתית - אשר לא פונה לדעת האישית אלא ממש ידע אמיתי מוכח.

צוות סטיפס - נאמנים או המערכת יכולים לערוך.


מה הייתה השאלה? אולי באמת לא היה צריך לערוך