12 תשובות
בן אדם
יתוש?
בן אדם?
האדם.
האישה
אם את מחשיבה מסוכן והכוונה שהוא הורג הכי הרבה אז האדם האדם הוא היצור שהורג הכי הרבה
יתוש.
בן אדם
יתוש
תבדקו בכל מקום- יתוש
האדם יותר מסוכן מיתוש