תשובה אחת
אם לא טוב לך, אז תנתקי את הקשר ותסבירי לה על מה העניין.
אין טעם בלהחזיק בקשר לא יציב ושלא רוצים בו.

בהצלחה! 3>