5 תשובות
אצלנו כן
נראה שלי בכל הצופים זה אפשרי
שואל השאלה:
כאילו להדריך בלי לעבור את הקורס
אני חושבת שאת תעבירי קורס מזורז
ואולי תכנסי להדרכה בהמשך אבל כבר סוף שנה עוד מעט אז אני בספק אם יכניסו אותל להדרכה
ככל הנראה אם תצטרף בי' תוכל להדריך ביא'