תשובה אחת
לדפוק להם בדלת ולצרוח "נשרף לנו החדר" ולברוח? (אני גרועה נכון?)