6 תשובות
לא.
Po:
לא, זו העדפה שלך. אני קונה לפי טעם. גם אם זה יעלה 1000 וגם 50
.M.
לא.
מה פתאום, זה פשוט אומר שאת מעדיפה לקנות מותגים, לא יותר מזה.
ממש אבל ממש לא, זאת ההעדפה שלך והטעם שלך וזה בסדר גמור