הכי נכון הוא להוועץ בוטרינר על מנת לא לגרום נזק לכלבה