6 תשובות
עשר
שאלה לכל אצבע על הידיים שלך. הם עשו את זה קל כדי שנוכל לספור
5 התייעצות
5 שאלה
בסהכ 10
10 שאלות
5- שאלה
5- התייעצות