תשובה אחת
כעיקרון לדעתי אנחנו סוג של "אביב" דגש על הגרשיים
אבל זה מרגיש כאילו אנחנו כבר בתוך הקיץ.