2 תשובות
שיהיה לך לבריאות ובהצלחה
d.
הגובה שלך זה החלטה שך הגוף לא שלך...