9 תשובות
מראה
אנונימית
חיצונית- אולי עיניים
באופי- פחות צינית ויותר רצינית
ובהתנהגות- להפסיק לשתות שקצת קשה
אם***

אממ או את הצורך שלי בלשתף כמעט *כל דבר*
או שאני ארד במשקל
או עוד משהו.
ביישנות.
יותר רצינות לפעמים
חיצונית וגוף
חיצונית
ואולי לא לחשוב יותר מידי אפילו שזה נחשב " טוב"
חיצונית-מידת נעליים יותר קטנה
פנימית-פחות רצינות
שואל השאלה:
מידת נעליים זה בקטנה ..
אנונימית