7 תשובות
16
MCR
16.
16 עם תעודת זהות
וואלה, הייתי בטוח מגיל 18 חידשתם