6 תשובות
הראשון.
גינס לבן ארוך.
גינס לבן ארוך.
Po:
ארוך