תשובה אחת
מסיבה הפתעה, בגלל שזה האחד באפריל תמתחו אותה כולם עד רגע המסיבה שאף אחד מכם לא זוכר.