תשובה אחת
כרטיס אשראי מוגבל למסגרת האשראי שבו
במידה וכרטיס האשראי שלך הוא כרטיס בנקאי שתלוי במסגרת הכוללת של חשבון העו"ש אזי, לא - תנאי זה בד"כ בחשבונות "צעירים" או חשבונות ללא משכורת
אירמה מומחית סטיפס
באותו הנושא: