תשובה אחת
לא חילקו לכם דף? יש דף ובו כתובות כל ההנחיות וכל השאלות שצריך לכלול בראיון