3 תשובות
קר בלילה
כי רק באמצע השביל נזכרים שהמעיל באוטובוס
כי לא תמיד באים מוכנים עם מספיק בגדים עבים
או כי כל הערב יוצאים מחוץ לחדרים וקר