תשובה אחת
תלוי בפנימייה ובמשפחתון, תשאלי
באותו הנושא: