3 תשובות
בדף בית?
הודעות
ציונים
הערות משמעת (כמו חיסורים איחורים וכאלה)
למעלה לא מוצדק
באמצע מוצדק
למטה סה"כ
הבנת?
אה זה מוצדק או לא מוצדק וסה"כ