4 תשובות
מעזריאלי או מהגרנד?
קניון חיפה? כלומר קניון לב המפרץ?
101 הוא יקח אותך ישר לשם
101- נראה לי הכי קצר ומגיע ישר