תשובה אחת
כשעשיתי את העבודה הבנתי..
הרגשתי..
למדתי..
היה לי מאד קשה..
מעניין...
דברים כאלה