7 תשובות
1. האנגלים
2. להתיישב ולכבוש את השטח
3. האנגלים: נוצרים, מתלבשים לבוש שאנחנו מכירים מכנסיים חולצה וזה, אוכלים אוכל רגיל פחמימות בשר מבושל. האינדיאנים: דת לא הבנתי בדיוק משהו עם אלים בטח אל הגשם וזה, לובשים עורות של חיות כנראה, אוכלים בשר שהם צדים ופירות שהם מלקטים
זה בקצרה ראיתי את הסרט פעם אחרונה לפני שנתיים חח
אנונימית
1. מאנגליה
2. זהב משאבים ושטחים
3. התושבים היו אובדי אלילים ומעלים באוב והמגיעים ליבשת לא
4. המגיעים ליבשת היו עם רובים וצותחים בזמן שהתושבים נלחמו בעזרת חניתות
מה היה החדשנות? לא הבנתי בכלל טת השאלג הזאת תסבירו
העבודה היא על הסרט או על הסיפור המקורי? כי יש הבדל...
על הסרט
מי אלה שבאו לייבשת?
ומי זה התושבים