3 תשובות
מנקודה 5 ומעלה מעגלים למעלה
יש ילדים שנפלו על 54.5 או 54
לא משרד החינוך לא מעגל אף ציון
באותו הנושא: