3 תשובות
שני משוגעים
רגע לא הבנתי..
יפים.. ומזרחית?
כמו לא קיים