7 תשובות
עונים כמה שיותר על שאלות.
עונים על הרבה שאלות
עונים על הרבה שאלות תשובות שיעזרו לשואלי השאלה
עונים על הרבה שאלות, אין דרך אחרת להשיג פרחים.
תשתדל להשקיע בתשובות שלך.
לענות על כמה שיותר אלות
ולעזור גם ליותר משתמשים עם תשובות
תעני על כמה שיותר שאלות.
תענה על כמה שיותר שאלות