2 תשובות
Sting - Saint Agnes and The Burning Train
שואל השאלה:
לא התכוונתי לשיר שתמיד יש אותו בסדרה, אלא לשיר שיש בפרסומת לסדרהץ