4 תשובות
מוחקים מהאנשי קשר
כן תמחקי את האיש קשר שלו
למחוק את המספר מאנשי קשר
(אם דיברתם אז השיחה תישאר אבל אם לא אז לא)
שואל השאלה:
כלומר לא מה וואסטפ אלא מהאנשי קשר בטלפון רגיל?
אנונימית