תשובה אחת
זה אומר שלא ניתן להוציא את התוכי מהכלוב
FML